Силабуси (Педагогіка дозвілля)

Структурно-логічна схема освітньої програми «Педагогіка дозвілля»

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
І курс, І семестр
ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен
ОК 3. Українська культура 3 екзамен
ОК 7. Іноземна мова 2 -
ОК 11. Психологія 3 -
ОК 9. Вступ до спеціальності 3 екзамен
ОК 15. Дозвіллєзнавство 6 екзамен
ОК 17. Основи мистецької педагогіки 4 залік
ОК 24. Інтеграція мистецтв в культурно-освітній системі дозвілля 6 екзамен
  30
І курс, ІІ семестр
ОК 2. Історія української державності 3 екзамен
ОК 6. Екологія 3 залік
ОК 7. Іноземна мова 2 -
ОК 10. Педагогіка 3 -
ОК 11. Психологія 3 -
ОК 12. Історія педагогіки 3 залік
ОК 16. Теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності 4 залік
ОК 18. Культурологія дозвілля 3 екзамен
ОК 28. Навчально-ознайомча (безвідривна) практика 6 залік
ОК 29. Культурологічна (позакредитна, безвідривна) практика залік
30
ІІ курс, І семестр
ОК 4. Сучасні інформаційні технології 3 залік
ОК 7. Іноземна мова 2 екзамен
ОК 8. Філософія 3 екзамен
ОК 10. Педагогіка 3 екзамен
ОК 11. Психологія 3 екзамен
ОК 16. Теорія культурно-освітньої дозвіллєвої діяльності 2 екзамен
ВБ 1. Педагогіка культурно-дозвіллєвої діяльності 5 -
ВБ 10. Інформаційно-просвітницькі технології 3 залік
ВБ 11. Нормативні основ функціонування інституту дозвілля 3 залік

ВВ2.1.02

Сучасні культурно-дозвіллєві практики 3 залік
ВБ 12. Етичні основи професійно-педагогічної взаємодії 3 залік
30
ІІ курс, ІІ семестр
ОК 13. Педагогічна творчість 3 екзамен
ОК 20. Рекреалогія дозвілля 3 екзамен
ОК 26. Організація дозвіллєвих об'єднань 3 залік
ВБ 1. Педагогіка культурно-дозвіллєвої діяльності 5 екзамен
ВБ 2. Дозвілля в зарубіжних освітніх системах 4 -
ВБ 13. Основи вокальної та ритмопластичної творчості 3 залік
ВБ 14. Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності 3 залік

ВВ2.2.04

Основи професійно-педагогічного самовдосконалення 3 залік
ОК 30. Навчальна (пропедевтична) практика 3 залік
Курсова робота
30
ІІІ курс, І семестр
ОК 9. Етика і естетика 3 екзамен
ОК 22. Педагогіка і психологія творчості 6 екзамен
ОК 23. Арт-педагогіка 4 залік
ВБ 2. Дозвілля в зарубіжних освітніх системах 5 екзамен
ВБ 3. Педагогічна анімація 6 залік
ВБ 15. Технології створення та проведення анімаційно-розважальних програм та заходів 3 залік
ВБ 17. PR-технології в культурно-освітній дозвіллєвій сфері 3 залік
30
ІІІ курс, ІІ семестр
ОК 21. Основи науково-педагогічних досліджень 3 залік
ОК 23. Арт-педагогіка 5 екзамен
ОК 25. Педагогічна інноватика 6 екзамен
ВБ 4. Проектна та франчайзингова системи дозвілля 3 екзамен
ВБ 5. Сучасні анімаційно-рекреаційні технології 4 залік
ВБ 6. Ігротехнології у сфері дозвілля і рекреації 6 екзамен
ОК 31. Навчальна професійно-орієнтована практика 3 залік
30
IV курс, І семестр
ОК 14. Методика організації культурно-дозвіллєвої діяльності залік
ВБ 5. Сучасні анімаційно-рекреаційні технології Дубровіна І.В. екзамен
ВБ 8. Методика організації сімейного дозвілля екзамен
ВБ 9. Передовий досвід культурного просвітництва Мільто Л.О. залік
ВБ 18. Методична робота та основи педагогічного консультування

Залік

Саюк В.І.

ОК 32. Виробнича фахова практика залік
30
IV курс, ІІ семестр
ОК 5. Безпека життєдіяльності залік
ОК 14. Методика організації культурно-дозвіллєвої діяльності екзамен
ОК 27. Управління анімаційно-рекреаційними проектами

Екзамен

Саюк В.І.

ВБ 7. Методика організації дозвілля різних вікових груп населення

Дем’яненко Н.М.

екзамен

ВБ 9. Передовий досвід культурного просвітництва

Мільто Л.О. Екзамен

 

ОК 33. Кваліфікаційна робота (бакалаврська) -

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

   
ПнВтСрЧтПтСбНд