Новини ОП «Андрагогіка. Освіта дорослих»

 

1

 

Презентація

Відео про нас

Зустріч з директором Університету третього віку в м. Києві Ж. Савриловою

14.05.2114 березня 2021 р. відбулась онлайн зустріч завідувачки кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора Н. Дем’яненко з директором Університету третього віку в м. Києві Ж. Савриловою. Зустріч відкрила нові можливості для розвитку діяльності кафедри, реалізації проєктів, пов’язаних з освітою людей третього віку, проходження практики студентами освітніх програм 011 Освітні, педагогічні науки «Андрагогіка. Освіта дорослих», «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство» і «Педагогіка дозвілля».

Підготовка андрагогів у вищій школі Республіки Польщі

main photo

30 квітня 2021 року випусковою кафедрою педагогіки і психології вищої школи (зав. кафедри – професор Н.М. Дем’яненко), в рамках угоди про співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, була організована творча онлайн-зустріч студентів бакалаврської і магістерських освітньо-професійних програм 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Андрагогіка. Освіта дорослих», «Педагогіка вищої школи. Тьюторинг», «Педагогічне дорадництво» з директором Інституту, член-кореспондентом НАПН України, доктором педагогічних наук, професором Ларисою Борисівною Лук’яновою.

Міжнародні грантові проєкти для вищої освіти

23.04.2123 квітня 2021 р. керівник Відділу міжнародних проєктів Національного технічного Університету «Дніпровська політехніка» Ксенія Євгенівна Тюхменьова прочитала магістрантам освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи. Тьюторинг», «Андрагогіка. Освіта дорослих» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки лекцію на тему «Міжнародні грантові проєкти для вищої освіти».

Онлайн-лекція з проблем освітньої геронтології 

14 04 21 Leksiy14 квітня 2021 р. у рамках угоди про співпрацю між кафедрою педагогіки і психології вищої школи (зав. кафедри доктор педагогічних наук, професор Н.М.Дем’яненко) факультету менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П. Драгоманова та Інститутом геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України для студентів освітньо-професійних програм 011 Освітні, педагогічні науки: «Педагогіка дозвілля. Івент-освіта» (бакалаврської), «Андрагогіка. Освіта дорослих (спеціалізація «Герогогіка»)», «Педагогіка вищої школи. Тьюторинг», «Педагогічне дорадництво» (магістерських) та професорсько-викладацького складу випускової кафедри була прочитана онлайн-лекція з проблем освітньої геронтології доктором медичних наук, професором В.В. Чайковською - керівником лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, професором кафедри паліативної та хоспісної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупіка, активним організатором волонтерського руху в Україні, експертом МОЗ України.

   
ПнВтСрЧтПтСбНд