Склад кафедри

demyanenko

 Дем’яненко Наталія Миколаївна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (MANPO)


Дем’яненко Наталія Миколаївна. Науковий ступінь - доктор педагогічних наук (2000), вчене звання - професор (2002).

Фахівець у галузі теорії та історії освіти і педагогіки, дослідник трансформаційних змін і процесів інтеграції системи неперервної освіти України у світовий освітній простір.

Сфера наукових інтересів: ідея, організація освітнього середовища та автономія університету; парадигмальний розвиток педагогічного знання і вищої школи України; інтернаціоналізація вітчизняного досвіду педагогічної освіти; контекстно-компетентнісна підготовка педагогічних кадрів; індивідуальний супровід професійного розвитку майбутнього педагога (тьюторинг); андрагогічні й герогогічні практики.

dubrovina Дубровіна Ірина Володимирівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Дубровіна Ірина Володимирівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук. Вчене звання - доцент (2019).

Сфера наукових інтересів: удосконалення освітнього процесу в системі вищої та післядипломної педагогічної освіти, вітчизняна та зарубіжна педагогіка, андрагогіка, упровадження інноваційних технологій івент-освіти у підготовку педагогів-організаторів культурно-освітньої діяльності та рекреації, формування загальних та фахових компетентностей майбутніх викладачів-дорадників.

buldaБулда Анатолій Андрійович

професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор


Булда Анатолій Андрійович. Науковий ступінь – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Вчене звання – професор (2003).

Тема дисертації: Практична підготовка вчителів історії в педагогічних навчальних закладах України 1917-1994 рр., 13.00.02 – теорія та методика викладання суспільних дисциплін, 1999.

Стаж роботи: 50 років (36 років в НПУ ім. М.П. Драгоманова).

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

vysidalkoВисідалко Наталія Леонідівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат психологічних наук, доцент


Висідалко Наталія Леонідівна. Науковий ступінь - кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Вчене звання - доцент (2015).

Тема дисертації: «Вплив сенситивності перцептивних процесів на ефективність інтелектуальних дій студентів», 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, 2010.

Стаж роботи: 13 років.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

SaukСаюк Валентина Іванівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Саюк Валентина Іванівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Вчене звання: доцент (2011).

Тема дисертації: Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної педагогічної освіти, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2007).

Стаж роботи: 31 рік.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

kushniruk sКушнірук Світлана Анатоліївна

доцент кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент


Кушнірук Світлана Анатоліївна. Науковий ступінь - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вчене звання - доцент (2003).

Тема дисертації: «Розвиток категорійно-поняттєвого апарату дидактики у педагогічній науці України (20–90-ті рр. XX ст.)». 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2019).

Стаж роботи: 24 роки.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

vyshkivskaВишківська Ванда Болеславівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Вишківська Ванда Болеславівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вчене звання - доцент (2011).

Тема дисертації: Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2006).

Стаж роботи: 25 років

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

shkurkoШкурко Іван Іванович

професор кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, професор


Шкурко Іван Іванович. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вчене звання -  професор (1995).

Тема дисертації: Ідейно-політичне виховання студентів у процесі позанавчальної роботи (на матеріалах педвузів Української РСР).

Стаж роботи: 54 роки

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

voynalovychВойналович Олександра Олександрівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Войналович Олександра Олександрівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук. Вчене звання - доцент (1996).

Тема дисертації: Становлення та розвиток шкільної освіти національних меншин України (20-30 рр.) ХХ ст. 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1993).

Стаж роботи: 38 років.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного Університету імені М.П.Драгоманова.

pytlyukПитлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна. Науковий ступінь - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології ВСП «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного» Національного університету фізичного виховання і спорту України. Вчене звання - доцент (2014).

Тема дисертації: «Особистісні зміни в умовах позбавлення волі» (2005).

Стаж науково-педагогічної роботи: 17 років.

Основне місце роботи: ВСП « Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного» Національного університету фізичного виховання і спорту України.

teplaТепла Оксана Миколаївна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Тепла Оксана Миколаївна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (за сумісництвом). Вчене звання: доцент (2013)

Тема дисертації: Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності, 13.00.07 – теорія і методика професійної освіти (2008).

Стаж роботи: 21 рік.

Основне місце роботи: кафедра романо-германських мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України.

shevchenkoШевченко Андрій Федорович

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Шевченко Андрій Федорович. Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. Вчене звання - доцент.

Тема дисертації: «Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Стаж науково-педагогічної роботи: 28 років.

voznyuk2Вознюк Оксана Василівна

старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший викладач


Вознюк Оксана Василівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вчене звання - старший викладач (2019).

Тема дисертації: «Педагогічна діяльність протестантських громад в контексті освітньо-виховних процесів в Україні (середина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2017).

Стаж роботи: 12 років.

Основне місце роботи - кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

leshchenkoЛещенко Наталія Анатоліївна

старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший викладач


Лещенко Наталія Анатоліївна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Вчене звання - старший викладач.

Тема дисертації: Проблема формування цінностей в теорії та практиці дошкільного виховання (середина ХІХ–20-ті рр. ХХ ст.), 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (2011).

Стаж роботи: 21 рік.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

remnyovaРемньова Анжеліка Григорівна

старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший викладач


Ремньова Анжеліка Григорівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Вчене звання - старший викладач.

Тема дисертації: «Виховання толерантності в учнів 5-7-х класів у процесі вивчення історії» (спеціальність – 13.00.07 теорія та методика виховання) (2011).

Стаж роботи (науково-педагогічний): 11 років.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

   
ПнВтСрЧтПтСбНд