Онлайн-лекція з проблем освітньої геронтології 

14 04 21 Leksiy14 квітня 2021 р. у рамках угоди про співпрацю між кафедрою педагогіки і психології вищої школи (зав. кафедри доктор педагогічних наук, професор Н.М.Дем’яненко) факультету менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П. Драгоманова та Інститутом геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України для студентів освітньо-професійних програм 011 Освітні, педагогічні науки: «Педагогіка дозвілля. Івент-освіта» (бакалаврської), «Андрагогіка. Освіта дорослих (спеціалізація «Герогогіка»)», «Педагогіка вищої школи. Тьюторинг», «Педагогічне дорадництво» (магістерських) та професорсько-викладацького складу випускової кафедри була прочитана онлайн-лекція з проблем освітньої геронтології доктором медичних наук, професором В.В. Чайковською - керівником лабораторії соціальної геронтології Інституту геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, професором кафедри паліативної та хоспісної медицини Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупіка, активним організатором волонтерського руху в Україні, експертом МОЗ України.

 

Професор В.В. Чайковська окреслила проблему демографічного старіння населення, напрями збереження здоров’я людей похилого віку (особливо в період COVID-пандемії), засоби паліативної і хоспісної допомоги, умови досягнення активного довголіття. Особливу увагу було приділено питанням організації освітньої, дозвіллєвї діяльності людей третього віку у постпенсійній фазі життя, ролі андрагогів, герогогів, івент-педагогів у процесах соціальної адаптації людей цієї вікової категорії, розвитку їх соціальної активності. Обговорювалися питання об’єднання зусиль щодо створення Університету третього віку, з урахуванням розроблених на кафедрі педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова Положення про Інститут (факультет) третього віку та цільової Освітньої програми (відповідно до результатів міжнародного інтегрованого проєкту «Освітня геронтологія», 2018-2021 рр.).

   
ПнВтСрЧтПтСбНд