Підготовка андрагогів у вищій школі Республіки Польщі

main photo

30 квітня 2021 року випусковою кафедрою педагогіки і психології вищої школи (зав. кафедри – професор Н.М. Дем’яненко), в рамках угоди про співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, була організована творча онлайн-зустріч студентів бакалаврської і магістерських освітньо-професійних програм 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка дозвілля», «Андрагогіка. Освіта дорослих», «Педагогіка вищої школи. Тьюторинг», «Педагогічне дорадництво» з директором Інституту, член-кореспондентом НАПН України, доктором педагогічних наук, професором Ларисою Борисівною Лук’яновою.

Студенти і викладачі кафедри в дистанційному режимі прослухали лекцію-презентацію «Підготовка андрагогів у вищій школі Республіки Польщі». У ході лекції слухачами були поставлені питання щодо змісту професійної підготовки фахівців для освіти дорослих у Польщі, умов працевлаштування випускників-андрагогів, їх готовності до організації дозвіллєвої діяльності дорослого населення та ін. Досягнуто домовленостей про продовження професором Л.Б. Лук’яновою циклу лекцій з проблем освіти дорослого населення в Україні і країнах Європейського Союзу.

   
ПнВтСрЧтПтСбНд