Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, спеціальність: «Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.)», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Стаж науково-педагогічної роботи: 37 років

Основне місце роботи: професор кафедри педагогіки педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
посилання на профіль в Google академії - 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZTFYVsoAAAAJ&hl=uk

Біографічно-професійні відомості: Закінчила історичний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) (1986) за спеціальністю «Історія». Отримала кваліфікацію «Історик. Викладач історії та суспільствознавства». З 1986 по 1993 рр. працювала в Полтавському педагогічному інституті ім. В.Г. Короленка на посадах асистента, старшого викладача і доцента. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук захистила в 1991 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). У період 1994-2000 рр. - завідувач лабораторії педагогіки і психології вищої школи в Інституті педагогіки і психології професійної освіти (тепер – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені І.А. Зязюна) та завідувач відділу педагогіки і психології вищої освіти в Інституті вищої освіти НАПН України. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук захистила в 1999 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). З 2000 по 2004 рр. – професор, завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчене звання професора присвоєно по кафедрі педагогіки і соціальної роботи КНУ імені Тараса Шевченка в 2002 р.

Упродовж 2004-2009 рр. – завідувач кафедри освітньо-виховних систем і технологій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Професійну діяльність поєднувала з посадою заступника директора із науково-експериментальної роботи Інституту вищої освіти НАПН України (2008-2009) і вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.456.02. З 2009 р. очолила об’єднану кафедру педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова, до складу якої в 2019 р. було введено кафедру педагогічної творчості, а з 2021 р. - кафедру теорії та історії педагогіки. Від 2021 р. – завідувач реформованого підрозділу, якому надано назву «кафедра педагогіки». Викладацьку діяльність здійснює на 4-х факультетах НПУ імені М.П. Драгоманова. Гарант магістерської ОПП 011 Освітні, педагогічні науки «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тюторинг» та докторської ОНП 015 Професійна освіта. Розробник Державного стандарту вищої освіти 011 Освітні, педагогічні науки (ступінь «Магістр»).

Науковий керівник авторської наукової школи «Контекстно-компетентнісна підготовка педагога: інтернаціоналізація вітчизняного досвіду». Голова Історико-педагогічної Асоціації НПУ імені М.П. Драгоманова (від 2006). Ініціатор-засновник науково-дослідної лабораторії «Тьюторські практики» (2012) та Освітньо-наукового центру «Університет третього віку» (2021).

На початок 2022 р. має 402 наукові та навчально-методичні публікації. Головний редактор Наукового часопису для молодих учених «Історико-педагогічні студії», член редакційних колегій/рад періодичних видань: «Рідна школа», «Вища освіта України», «Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова».

Науково-педагогічна діяльність Н.М. Дем’яненко відмічена нагородами та відзнаками: Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2016), Знак «Відмінник освіти України» (2009), Почесна відзнака НАН України «Трудова слава» Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота Фортуна» (2009), Почесна грамота Верховної Ради України (2010), орден Святої Рівноапостольної княгині Ольги УПЦ (2013), Знак «Ушинський К.Д.» НАПН України (2009), медаль «Григорій Сковорода» НАПН України (2015), медаль «Академік М.Д. Ярмаченко» НАПН України (2018), Почесна грамота МОН України (№ 27790), Почесні грамоти НАПН України (2006, 2013). Подяка Прем’єр-міністра України (2020, № 22066), Подяка Київського міського голови (2007), Подяки ректора НПУ імені М.П. Драгоманова (2005, 2013). Грамоти Інституту вищої освіти НАПН України (2009, 2016). Медалі «М.П. Драгоманов», «Драгоманівська родина» (2012, 2013). Дипломи НПУ імені М.П. Драгоманова «Кращий професор» (2014, ІІІ ст.), «Кращий професор» (2017, ІІ ст.), «Кращий викладач» (2019, І ст.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України (1995-1996), Стипендіат Польської академії наук (PAN, 2008), Стипендіат ЮНЕСКО (2009). З 2009 р. - серед переможців Всеукраїнських рейтингів «Кращий освітянин року, 2009-2018». За серію спільних із Всеукраїнським громадсько-політичним тижневиком «Освіта» наукових круглих столів та публікацій з проблем упровадження інноватики у вищій педагогічній освіті отримала Почесні дипломи Національної виставки «Інноватика в сучасній освіті», 2011-2018, Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти, 2012-2018». Автор року за версією Всеукраїнської газети «Освіта і суспільство» (2020).

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача:
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Дем’яненко, Н.М. (2023). Ідея і автономія університету: світовий досвід для України. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzow Wielkopolski. Nr 10. С. 67-87 (Index Copernicus).

2. Demyanenko, N., Boyko, A., Dubrovina, I., Tepla, O., & Ivanova, L. (2022). Training of the future teachers to design animation and recreational space for different age students, Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. II pp. 18-34. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-58-4 (Scopus).

3. Demyanenko, N., Bidenko, L., Bilyakovska, O., Burnos, Y., Pylypenko-Fritsak, N. & Lilik, O. (2022). Information and Communication Technologies for Training Future Teachers: an Adaptation to the Aspects of the Postmodern Society. Postmodern Openings, 13(3), 106-121. (Indexed by Web of Science Core Collection). https://doi.org/10.18662/po/13.3/479

4. DEMYANENKO, N., ILLIUSCHENKO, S., POVIDAICHYK, M., DOROSH, T. (2021). The Problem of Developing the Reflexivity of Future Specialists in Social and Humanistic Sciences in the Context of Postmodernism. Postmodern Openings. Volume 12. Issue 4. Р. 171-183. (Indexed by Web of Science Core Collection).

DOI: https://doi.org/10.18662/po/12.4/

5. Demyanenko, Natalia. (2020). Educational innovation studies as a complex system. Interdisciplinary studies of complex systems. Міждисциплінарні дослідження складних систем. № 16. Р. 87-101. (Indexed by Web of Science Core Collection).

DOI: https://doi.org/10.31392/iscs.2020.16.087

6. Demyanenko, N.  (2020). Historical and paradigmatic development of educational processes in Ukraine: author's substantiation. Сzech-polish historical and pedagogacal journal. # 2. S. 176-188 (Indexed by Web of Science Core Collection).

7. Демяненко, Н.М. (2020). Проєкти вищої педагогічної освіти в Україні першої половини ХІХ ст. World Science. Multidisciplinary Scientific Edition. № 3(55). Vol. 3. P. 34-42 (Indexed by: RS Global, Index Copernicus, Academia.edu, Library.ru, Google Scolar, Biblioteka Narodowa, Cite Factor).

8. Demyanenko, N. (2019). Implementation of author concept of I.O. Sikorsky in the activities of the Kiev Froebel pedagogical institute. Visnyk Taras Shevchenko national universiny of Kyiv. № 1. Т. 9. Р. 8-13 (Index Copernicus).

9. Дем’яненко, Н.М., Бойко, А.М. (2019). Методологія, теорія, практика - єдина система. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Мукачево: Вид-во МДУ. Вип. 2 (10). С. 15-19 (Index Copernicus).

10. Дем’яненко, Н.М., Чаграк, Н.І. (2019). Освітня програма Інституту освіти людей третього віку (авторський проект). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 67. С. 85-91 (Index Copernicus).

11. Дем’яненко, Н.М. (2018). Архітектоніка тьюторингу у вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Вип. 2(8). С. 13-17 (Index Copernicus).

12. Дем’яненко, Н.М., Бойко, А.М. (2018). Тьюторство як модель партнерських відносин викладач-студент. Педагогіка та психологія. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Вип. 1 (7). С. 18-22. (Index Copernicus (Poland), Russian Scientific Citation Index (Russia), Rtsearch Bib (Japan), Cite Factor, Infobase Index (India), Genamics Journal Seek, Academic Keys (the USA), ACNP Catalogue (Italy).

 

 

Наявність публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Дем’яненко, Н.М. (2022). Парадигмальні напрями моделювання історичного розвитку вищої школи в Україні ХІХ-початку ХХІ ст. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.Серія: Педагогічні науки / за заг. ред. В.Є. Бенери. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 14. С. 89-98.

2. Дем’яненко, Н.М. (2022). Програма освітнього курсу «Тьюторинг у системі неперервної професійної освіти». Рідна школа. № 1-6. С. 30-39.

3. Дем’яненко, Н.М. (2021). Герогогіка: предметно-наукове поле та напрями інституціалізації. Вища освіта України. № 3(82). С. 59-66.

4. Дем’яненко, Н.М. (2021). Проєктування інтегрованої технології ситуативного моделювання в педагогічній магістратурі. Рідна школа. № 1-2. С. 55-61.

5. Demyanenko, Natalia. (2020). “Innovative author’s education systems”: a scientific project at National Pedagogical Dragomanov Universitу. Рідна школа. 2020. № 1. С. 32-37.

6. Demyanenko, Natalia. (2020). Tutoring as pedagogical action and new profession: systematic approach to the problem (Тьюторинг як педагогічна дія і нова професія: системний підхід до проблеми). Вища освіта України. № 2. С. 59-66.

7. Дем’яненко, Н.М. (2020). Автономія університету як умова інтернаціоналізації вищої освіти: українські історичні практики і виклики сьогодення. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка. Вип. 13. С. 6-22.

8. Дем’яненко, Н.М., Бойко, А.М. (2019). Методологія, теорія, практика - єдина система. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Мукачево : Вид-во МДУ. Вип. 2 (10). С. 15-19 (Index Copernicus).

9. Дем’яненко, Н.М., Чаграк, Н.І. (2019). Освітня програма Інституту освіти людей третього віку (авторський проект). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 67. С. 85-91 (Index Copernicus).

10. Дем’яненко, Н.М. (2018). Архітектоніка тьюторингу у вищій школі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Вип. 2(8). С. 13-17 (Index Copernicus).

 

Наявність виданого підручника, навчального посібника, монографії:

1. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник (2023) / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 150 с.

2. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво»: навчально-методичний посібник (2023) / Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк, С.А. Кушнірук, В.Б. Вишківська, Н.Л. Висідалко, А.Г. Ремньова, Н.Л. Лещенко; за ред. Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 197 с.

3. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник (2023) / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 150 с.

4. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки (2023) / Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. 296 с.

5. Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти: навчально-методичний посібник(2022) / колектив авторів: Н.М.Дем’яненко, І.В.Дубровіна, Л.А.Іванова, Л.О.Мільто, В.І.Саюк, В.О.Смікал, Н.В.Яременко; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. 210 с.

6. Дем’яненко, Н.М. (2022). «Подієвий підхід» і «подія» в обґрунтуванні феномену «педагогіка дозвілля (event-освіта)» (Модуль І, теми 1.1, 1.2, 1.3). Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти: навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. С. 9-35.

7. Дем’яненко, Н.М. (2022). Педагогічна інноватика в освітньо-дозвіллєвій сфері (Модуль V, теми 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8). Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти: навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. С. 132-148, 149-168.

8. Lifelong learning: trends, challenges, prospects: the collective monograph (2021); edited by N. Demyanenko, V. Benera. Boston: Primedia eLaunch. 366 p.

9. Demyanenko, N.M. (2021). The idea of “lifelong learning” in the global educational space: history, projection into perspective. Section I. Lifelong learning: civilizational dimension, Ukrainian experience. Lifelong learning: trends, challenges, prospects: the collective monograph / edited by N. Demyanenko, V. Benera. Boston: Primedia eLaunch. P. 27-41.

https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-1

10. Demyanenko, N.M. (2021). Stages of formation, content and current conditions of training pedagogical staff for adult education (andragogues and hierogogues) in Ukraine (experience of the Department of Pedagogyand Psychology of the Higher School, National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine). Section I. Lifelong learning: civilizational dimension, Ukrainian experience. Lifelong learning: trends, challenges, prospects: the collective monograph; edited by N. Demyanenko, V. Benera. Boston: Primedia eLaunch. P. 42-57.https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-2

11. Demyanenko, N.M. (2021). The integrated technology of situation simulation in organizing educational environment. Section III. ANDRAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZING EDUCATIONAL ENVIRONMENT. Lifelong learning: trends, challenges, prospects: the collective monograph; edited by N. Demyanenko, V. Benera. Boston: Primedia eLaunch. P. 111-129.

https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-6

12. Demyanenko, N.M. (2021). Hierogogy in socio-cultural and scientific dimensions. Section VI. HIEROGOGY IN THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING. Lifelong learning: trends, challenges, prospects: the collective monograph; edited by N. Demyanenko, V. Benera. Boston: Primedia eLaunch. P. 329-343.

https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-12

13. Demyanenko, N.M. (2021). Features of developing the Regulations and Program of the Institute of the elderly people (third age). Section VI. HIEROGOGY IN THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING. Lifelong learning: trends, challenges, prospects: the collective monograph; edited by N. Demyanenko, V. Benera. Boston: Primedia eLaunch. P. 344-366.

https://doi.org/10.37835/2410-2075-2021-1-01-13

14. Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України: науково-методичний посібник (за результатами магістерського науково-контекстного проєкту) (2021); магістранти-автори Проєкту: О.О. Багінська, Н.Б. Буряк, О.А. Гарбуз, Д.О. Данчук, К.В. Заболоцька, Г.О. Кочконян, О.П. Мусійчук, Я.С. Назаренкова, Г.В. Сербулова, М.О. Харабара, А.В. Швець; консультування: Н.М. Демяненко, Н.Л. Акініна, Т.В. Багрій, І.М. Кравченко, В.О. Смікал; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 353 с.

15. Дем’яненко, Н.М. (2021). Про задум і організацію магістерського науково-контекстного проєкту «Інноваційні авторські освітньо-виховні системи». Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України: науково-методичний посібник; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 5-11.

16. Андрущенко, В.П., Дем’яненко, Н.М. (2021). Феномен педагогічної інноватики в науково-теоретичному обгрунтуванні й освітній практиці (концептуальні засади, результати і перспективи магістерського Проєкту «Інноваційні авторські освітньо-виховні системи»). Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України: науково-методичний посібник; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 12-32.

17. Demyanenko, N.М., Benera, V.E., Sytniakivska, S.М., Kravchenko, I.М., Smikal V.O., (2020). The  World  Space  of  Higher  Education:  Trends  in  Internationalization  and Development:  the  collective  monograph; Edited  by N. Demyanenko. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O. 160 p.

https://doi.org/10.31435/rsglobal/020

18. Demyanenko, N.М. (2020). Internationalization of the educational and scientific space at pedagogical university. The  World  Space  of  Higher  Education:  Trends  in  Internationalization  and Development:  the  collective  monograph; Edited  by N. Demyanenko. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O. Р. 11-27.

https://doi.org/10.31435/rsglobal/020

19. Demyanenko, N.М. (2020). University autonomy as a condition for the internationalization of higher education: Ukrainian historical practices and current challenges. The  World  Space  of  Higher  Education:  Trends  in  Internationalization  and Development:  the  collective  monograph; Edited  by N. Demyanenko. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O. Р. 69-83.

https://doi.org/10.31435/rsglobal/020

 

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій:

1. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник (2023) / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 150 с.

2. Дем’яненко Н.М. (2023). Тьюторинг у системі неперервної професійної освіти. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 57-69.

3. Дем’яненко Н.М. (2023). Психолого-педагогічні технології. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 6-22.

4. Дем’яненко Н.М. (2023). Науковий семінар. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 23-40.

5. Дем’яненко Н.М. (2023). Сучасні тенденції розвитку педагогіки і психології вищої школи. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 41-56.

6. Дем’яненко Н.М. (2023). Наукова школа і персоніфікований досвід у світовому освітньому вимірі. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 87-95.

7. Дем’яненко Н.М. (2023). Виробнича науково-дослідницька практика. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 127-135.

8. Дем’яненко Н.М. (2023). Виробнича науково-педагогічна практика. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Педагогіка вищої школи. Тюторинг»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, В.Б. Вишківська; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 136-142.

9. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво»: навчально-методичний посібник (2023) / Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк, С.А. Кушнірук, В.Б. Вишківська, Н.Л. Висідалко, А.Г. Ремньова, Н.Л. Лещенко; за ред. Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 197 с.

10. Дем’яненко Н.М. (2023). Педагогічна інноватика. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво»: навчально-методичний посібник / Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк, С.А. Кушнірук, В.Б. Вишківська, Н.Л. Висідалко, А.Г. Ремньова, Н.Л. Лещенко; за ред. Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 73-86.

11. Дем’яненко Н.М. (2023). Психолого-педагогічні технології. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво»: навчально-методичний посібник / Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк, С.А. Кушнірук, В.Б. Вишківська, Н.Л. Висідалко, А.Г. Ремньова, Н.Л. Лещенко; за ред. Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 6-28.

12. Дем’яненко Н.М. (2023). Сучасні тенденції розвитку педагогіки і психології вищої школи. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво»: навчально-методичний посібник / Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк, С.А. Кушнірук, В.Б. Вишківська, Н.Л. Висідалко, А.Г. Ремньова, Н.Л. Лещенко; за ред. Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 87-105.

13. Дем’яненко Н.М. (2023). Науковий семінар. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта /Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво»: навчально-методичний посібник / Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк, С.А. Кушнірук, В.Б. Вишківська, Н.Л. Висідалко, А.Г. Ремньова, Н.Л. Лещенко; за ред. Н.М. Дем’яненко, В.І. Саюк. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 144-167.

14. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки (2023) / Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. 296 с.

15. Дем’яненко Н.М. (2023). Освітньо-дозвіллєва інноватика. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки / Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. С. 149-164.

16. Дем’яненко Н.М. (2023). Основи науково-педагогічних досліджень. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки / Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. С. 84-102.

17. Дем’яненко Н.М. (2023). Основи андрагогіки та герогогіки. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки / Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Дем’яненко, С.А. Кушнірук. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Ч.1. С. 58-75.

18. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник (2023) / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 150 с.

19. Дем’яненко Н.М. (2023). Психолого-педагогічні технології. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 6-21.

20. Дем’яненко Н.М. (2023). Науковий семінар. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 22-39.

21. Дем’яненко Н.М. (2023). Андрагогіка в системі освітніх, педагогічних наук. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 40-52.

22. Дем’яненко Н.М. (2023). Герогогіка (Освітня геронтологія). Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 81-89.

23. Дем’яненко Н.М. (2023). Виробнича науково-дослідницька практика. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 126-133.

24. Дем’яненко Н.М. (2023). Виробнича науково-педагогічна практика. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих»: навчально-методичний посібник / укл. Н.М. Дем’яненко, А.Г. Ремньова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 134-141.

25. Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти: навчально-методичний посібник. (2022). колектив авторів: Н.М.Дем’яненко, І.В.Дубровіна, Л.А.Іванова, Л.О.Мільто, В.І.Саюк, В.О.Смікал, Н.В.Яременко; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 200с.

26. Методичні рекомендації щодо написання, оформлення і захисту бакалаврських робіт зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (2022) / авт.-упор.: Н.М. Дем’яненко, І.В. Дубровіна, О.М. Тепла; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 63 с.

27. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт) (2018): навчально-методичний посібник; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 342 с.

28. Навчально-науковий комплекс освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти). (2020). М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Дем’яненко Н.М., Акініна Н.Л., Булда А.А., Кравченко І.М., Кухар Л.О., Смікал В.О.; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 265 с.

29. Дем’яненко Н.М., Акініна Н.Л., Багрій Т.В., Кравченко І.М., Смікал В.О. (2021). Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України: науково-методичний посібник (за результатами магістерського науково-контекстного проєкту); за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 353 с.

30. Дем’яненко Н.М. (2021). Про задум і організацію магістерського науково-контекстного проєкту «Інноваційні авторські освітньо-виховні системи». Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України: науково-методичний посібник; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 6-12.

31. Андрущенко В.П., Дем’яненко Н.М. (2021). Феномен педагогічної інноватики в науково-теоретичному обгрунтуванні й освітній практиці (концептуальні засади, результати і перспективи магістерського Проєкту «Інноваційні авторські освітньо-виховні системи»). Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України: науково-методичний посібник; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 13-37.

32. Дем’яненко Н.М. (2018). Історія освітньо-виховних систем вищої школи. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.С. 6-43.

33. Дем’яненко Н.М. (2018). Педагогіка вищої школи. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 44-62.

34. Дем’яненко Н.М. (2018). Тьюторство і тьюторська технологія. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.С. 153-160.

35. Дем’яненко Н.М. (2018). Зарубіжні освітні системи вищої школи. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 133-136.

36. Дем’яненко Н.М. (2018). Андрагогіка в системі педагогічних наук. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 161-168.

37. Дем’яненко Н.М. (2018). Герогогіка (педагогічна геронтологія). Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова.С. 169-203.

38. Дем’яненко Н.М. (2018). Наукова школа і персоніфікований досвід у світовому освітньому вимірі. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 256-258.

39. Дем’яненко Н.М. (2018). Персоналії в історії вищої школи України. Засоби діагностування якості підготовки фахівців. Загальноуніверситетські бакалаврські й магістерські програми. Магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тьюторство) (пакети індивідуальних та групових тьюторіалів, тестових завдань, комплексних контрольних робіт): навчально-методичний посібник; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 259-271.

40. Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з педагогіки для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Тьюторство. Андрагогіка). (2018); автор-укладач: Н.М. Дем’яненко; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Кафедра педагогіки і психології вищої школи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 29 с.

41. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) з психології для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Тьюторство. Андрагогіка). (2018); автори-укладачі: Н.М. Дем’яненко, І.М. Кравченко, В.О. Смікал, Т.В. Багрій; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Кафедра педагогіки і психології вищої школи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 15 с.

42. Дем’яненко Н.М., Смікал В.О., Кравченко І.М., Акініна Н.Л. (2018). Програма комплексного кваліфікаційного екзамену, магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тюторство) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 57 с.

43. Дем’яненко Н.М., Смікал В.О., Кравченко І.М. (2019). Наскрізна програма практичної підготовки студентів освітнього ступеня магістра спеціальності 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи). Збірник наскрізних програм практичної підготовки студентів НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Ч. І. С. 424-434.

44. Програма вступного фахового випробування з педагогіки для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, Освітні програми «Педагогіка вищої школи. Тьюторство», «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка». (2019); автор-укладач: Н.М. Дем’яненко; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Кафедра педагогіки і психології вищої школи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 28 с.

45. Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з педагогіки для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, Освітня програма «Андрагогіка. Освіта дорослих». (2019); автор-укладач: Н.М. Дем’яненко; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Кафедра педагогіки і психології вищої школи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 28 с.

46. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) з психології для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, Освітні програми «Педагогіка вищої школи. Тьюторство», «Педагогіка вищої школи. Андрагогіка». (2019); автори-укладачі: Н.М. Дем’яненко, І.М. Кравченко, В.О. Смікал, Т.В. Багрій; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Кафедра педагогіки і психології вищої школи. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 14 с.

47. Програма додаткового вступного випробування (співбесіди) з психології для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра на базі здобутого ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, галузь знань 01 Освіта, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, Освітня програма «Андрагогіка. Освіта дорослих». (2019); М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; автори-укладачі: Н.М. Дем’яненко, І.М. Кравченко, В.О. Смікал, Т.В. Багрій; кафедра педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 14 с.

48. Дем’яненко Н.М., Смікал В.О., Кравченко І.М., Акініна Н.Л. (2019). Програма комплексного кваліфікаційного екзамену, магістратура 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи. Андрагогіка. Тюторство) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; за заг. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 56 с.

49. Дем’яненко Н.М. (2020). Асистентська практика. Навчально-науковий комплекс освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Дем’яненко Н.М., Акініна Н.Л., Булда А.А., Кравченко І.М., Кухар Л.О., Смікал В.О.; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 250-265.

50. Дем’яненко, Н.М. (2020). Індивідуальний супровід професійного зростання фахівця (тьюторство). Навчально-науковий комплекс освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Дем’яненко Н.М., Акініна Н.Л., Булда А.А., Кравченко І.М., Кухар Л.О., Смікал В.О.; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 87-122.

51. Дем’яненко, Н.М. (2020). Організація експериментальної діяльності (015 Професійна освіта). Навчально-науковий комплекс освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Дем’яненко Н.М., Акініна Н.Л., Булда А.А., Кравченко І.М., Кухар Л.О., Смікал В.О.; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 217-249.

52. Програма кандидатського комплексного іспиту для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти). (2020). М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Кафедра педагогіки і психології вищої школи; автори-укладачі: Н.М. Дем’яненко, В.О. Смікал. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 22 с.

53. Методичні рекомендації до написання і оформлення магістерських робіт. (2019). автор.-упор. Н.М. Дем’яненко, І.М. Кравченко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. 113с.

 

 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

1. Демяненко Н.М. (2023). До проблеми формування системи національно-патріотичного виховання молоді в Україні. Нова українська школа – середовище щасливого дитинства: матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції, Хмельницький, 23 лютого 2023 р. Хмельницький: ПП «А.В. Царук». С. 90-93.

2. Дем’яненко Н.М. (2023). Парадигмальний вимір розвитку педагогічної освіти в Україні. Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: збірник матеріалів міжнародного форуму / за заг. ред. проф. В.П. Андрущенка. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. С. 44-46. https://doi.org/10.31392/conf.UDU.2023.16.02

3. Дем’яненко Н.М. (2022). Відкритий освітній простір університету: контекстно-компетентнісна модель підготовки фахівця-педагога. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 15-16.С. 44-54.

  1. (до 100-річчя Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа»). Електронний збірник матеріалів наукового онлайн-семінару / за ред. д. пед. н., проф. Дем¢яненко Н.М. Київ: ВЦ НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. 150 с. С. 49-54. EDUCATIONAL SYSTEMS: RETROSPECTIVE, INNOVATION (to the 100-th anniversary of the All-Ukrainian scientific and pedagogical journal «Native School»). Electronic collection of materials of the scientific on-line seminar /ed. d. ped. n., prof. Demyanenko N.M. Kyiv: VTs NPU imeni M.P. Dragomanova. Р. 49-54.

5. Дем’яненко Н.М. (2022). Герогогіка в концепції ціложиттєвої освіти. Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції : матеріали XX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 лют. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. Харків: Вид-во НУА. (Інтелектуальний потенціал суспільства в умовах перманентних соціальних змін: шляхи збереження й розвитку). С. 96-99.

6. Дем’яненко Н.М., Бойко А.М. (2022). Суб’єкт-суб’єктні відносини «вчитель-учень» як партнерська взаємодія. Партнерство в освіті та соціальній роботі: сучасні виклики та перспективи: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 22 лют. 2022 р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук». С. 17-20.

7. Дем’яненко Н.М. (2021). Герогогіка в контексті демографічного старіння населення. Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 18-20 травня 2021 р. С. 308-313. (Еразмус+, Жан Моне).

8. Дем’яненко Н.М. (2018). Реалізація авторської концепції І.О. Сікорського в діяльності Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907-1920 рр.). Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: матеріали наукового «круглого столу», 27 квітня 2018 р. / за заг. ред. А.А. Марушкевич. Рига, Латвія: Вид-во «Балтія Паблішінг». С. 17-25.

9. Дем’яненко Н.М. (2018). Сутність і зміст феномену «наукова школа». Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / ред. колегія В.Г. Кремень, В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]. Київ: Альфа-Віта. С. 12-13.

10. Дем’яненко Н.М. (2018). Тьюторинг в освітньо-науковому просторі вищої школи. Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи: Науковий збірник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; голова ред. кол.О.А. Удалова, члени ред. кол.: Ю.В. Ївженко, Л.В. Корецька, І.О. Лепеха, І.О. Моргун, І.О. Сєрова. Київ. С. 27-35.

11. Дем’яненко Н.М. (2018). Тьюторство як професія та інструмент індивідуального супроводу в освіті. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Історико-педагогічні студії: зб. наук. пр. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 11-12. С. 5-11.

12. Дем’яненко Наталія. (2019). Освітня геронтологія: інтегрований проект. Освіта. № 3-4 (5853-5854), 23-30 січня.С. 3.

13. Дем’яненко Н.М. (2019). «Освітня геронтологія» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Освіта і суспільство. Всеукраїнська газета / за підтримки НАПН України. № 6 (15). С. 8.

14. Дем’яненко Н.М. (2020). Герогогіка в соціокультурному і науковому вимірах. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 13-14. С. 7-12.

15. Дем’яненко Н.М. (2020). Модель Інституту освіти людей похилого віку. Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. С. 30-34.

16. Дем’яненко Н.М. (2020). Проєкт Силабусу інваріантного освітнього курсу «Педагогіка вищої школи». Рідна школа. № 5-6. С. 14-23.

17. Дем’яненко Н.М., Бондаренко Р.А. (2020). Інтегрована технологія ситуативного моделювання у підготовці тьюторів (авторський проєкт). Історико-педагогічні студії: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 13-14. С. 54-59.

 

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Важинський І.П. Становлення і розвиток педагогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802-1866 рр.): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Інститут вищої освіти АПН України. Київ, 2002.

Прудченко І.І. Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907-1920 рр.): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2005.

         Кравченко І.М. Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Інститут вищої освіти АПН України. Київ, 2008.

Нестреляй А.М. Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С.Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837-1886 рр.): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Інститут вищої освіти НАПН України. Київ, 2009.

Василюк А.В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ – початок ХХІ ст.): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Теорнопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2011.

Соколовська Л.А. Розвиток освітнього процесу в колегіумах України (ХVІІІ – початок ХІХ століття): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Інститут вищої освіти НАПН України. Київ, 2012.

Бенера В.Є. Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Інститут вищої освіти НАПН України. Київ, 2012.

         Фізеші О.Й. Початкова школа Закарпаття в системних освітніх трансформаціях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та  історія педагогіки / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2016.

Монь А.О. Науково-педагогічні погляди та викладацька діяльність О.Г.Мороза (1959-2007 рр.): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2016.

Коноваленко Ю.В. Зарубіжний досвід підготовки вчителя в українській періодичній педагогічній пресі (1985-2013 рр.): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2016.

         Смольнікова О.Г. Розвиток автономного навчання іноземних мов у вищих закладах освіти Великої Британії (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : дисертація на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2017.

         Чаграк Н.І. Теорія і практика освіти людей похилого віку у США (1962 – 2015 рр.) : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019.

 

 

Участь у освітньо-наукових проєктах:

1. 2018-2022 рр. - науковий керівник Міжнародного інтегрованого наукового проєкту «Освітня геронтологія» (НПУ імені М.П. Драгоманова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Флоридський міжнародний університет, Маямі, Флорида, США, Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України). У рамках Проєкту розроблено Положення про Інститут освіти людей похилого віку, Освітню програму для осіб старшої вікової категорії та в 2021 р. у НПУ імені М.П. драгоманова відкрито Освітньо-науковий центр «Університет третього віку».

2. 2021-2026 рр. - науковий керівник Всеукраїнської експериментальної програми «Тьюторський супровід розвитку соціально-особистісних компетентностей учнів старших класів» (МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова).

3. 2018 р. - учасник Міжнародного освітньо-наукового проєкту «Ukraine in the European space: education and art» («Україна в європейському просторі: освіта і мистецтво»), організованого Консульством України в Європейському Союзі (м. Брюссель) та НПУ імені М.П. Драгоманова. 4.05.2018 – 10.05.2018, Київ, Прага, Борглун, Намюр, Брюссель, Париж, Відень, Краків. 

4. 2006-2020 рр. - під керівництвом і за безпосередньої участі Н.М. Дем’яненко професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено і впроваджено в освітньо-науковий процес НПУ імені М. П. Драгоманова:

- магістерську освітньо-професійну програму 8.000005 «Педагогіка вищої школи» (нині - 011 Освітні, педагогічні науки), з якої кафедра педагогіки і психології вищої школи є випусковою від 2006 р.;

- змістовно-професійні блоки природничо-математичного, технічного і гуманітарного напрямів з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» для Інституту післядипломної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова (впроваджено з 2011 р.);

- нові профілі магістерської освітньо-професійної програми 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) з додатковими інноваційними спеціалізаціями – «Андрагог», «Тьютор» (затверджено МОН України, 2015), за якими НПУ (вперше в Україні) розпочав і до теперішнього часу здійснює підготовку викладачів закладів вищої освіти – андрагогів і тьюторів;

- освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 015 Професійна освіта (теорія і методика професійної освіти) (впроваджено з 2016 р.);

- магістерську освітньо-професійну програму 011 Освітні, педагогічні науки «Андрагогіка. Освіта дорослих» із кваліфікаціями міжнародного рівня: «Андрагог», «Герогог», «Коуч-медіатор в освіті дорослих» (відкрито в 2019-2020 н. р.);

- ініційовано та обгрунтовано доцільність уведення назви професії «Андрагог» до Класифікатора професій України (впроваджено Наказом Мінекономрозвитку України від 15.02.2019 р. № 259).

5. 2013-2021 рр. - участь у робочих групах МОН України та НПУ імені М.П. Драгоманова з розроблення:

- Педагогічної конституції Європи (2013);

- Концепції розвитку педагогічної освіти в Україні (2017-2018);

- Державного стандарту вищої освіти (другий - магістерський рівень) 011 Освітні, педагогічні науки (2018-2021).

6. 2006-2022 рр. – започаткування і розвиток:

- Історико-педагогічної Асоціації НПУ імені М.П. Драгоманова (2006-2022);

- періодичного наукового семінару «Освітні системи: ретроспектива, трансформації» (2006-2022), з 2023 р. – «Освітні системи: традиція, інноватика»;

- студентсько-аспірантського часопису «Історико-педагогічні студії» (2007-2022).

7. 2007-2023 рр. – наукове обґрунтування доцільності індивідуалізації професійної підготовки педагогічних кадрів, експериментальне впровадження технології тьюторингу (індивідуального супроводу) в освітній процес педагогічної магістратури НПУ. Відкриття науково-дослідної лабораторії «Тьюторські практики» (2012). Підготовка викладача-тьютора на ОПП 011 «Педагогіка вищої школи. Тьюторство» (від 2015).

8. 2008 р. - розроблення та підготовка до впровадження «Положення про Інститут магістратури, аспірантури і докторантури», на основі якого в НПУ імені М.П. Драгоманова було створено окремий структурний підрозділ (у такому форматі існував упродовж 10-ти років – до 2018 р.).

9. 2012-2014 рр. - координатор спільного НПУ імені М.П. Драгоманова та НАПН України наукового проєкту «Український педагогічний лекторій. Видатні постаті».

10. 2009-2022 рр. - обгрунтування ідеї, розроблення концепції, започаткування (2010 р.) Міжнародного науково-комунікативного заходу I-VII «Морозівські читання» (кожні два роки - 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022).

11. 2012-2018 рр. – організація і проведення спільних із Всеукраїнським громадсько-політичним тижневиком «Освіта» (у межах щорічних освітніх виставок - Всеукраїнських «Сучасні заклади освіти» та Міжнародних «WorldEdu») серії круглих столів з питань історії університету, університетської автономії, парадигмального розвитку вищої освіти, упровадження інноваційних освітніх програм і технологій (тьюторингу, автономного навчання, квазіпрофесійного, ситуативного моделювання).

12. 2014-2015 рр. – науковий керівник магістерського науково-дослідного проєкту «Історія НПУ імені М.П. Драгоманова. Документи. Матеріали (період 1920-2015 рр.)» (на основі дослідження та систематизації документів і матеріалів Архіву Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).

13. 2012-2019 рр. – координатор-консультант магістерського проєкту «Інноваційні авторські освітньо-виховні системи: досвід учителів України». Підготовка до друку та видання за результатами Проєкту науково-методичного посібника (Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021; за ред. Н.М. Дем’яненко. 353 с.)

 

 

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри:

Завідувач кафедри (2004-2023), професор (з 2023) кафедри педагогіки педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Українського державного університету імені Михайла Драгоманова).

Має тривалий досвід роботи в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні; Науковій раді МОН України з професійного напряму «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту»; підкомісії з педагогіки і психології Науково-методичної комісії з педагогічної освіти МОН України. У 2018-2021 рр. - заступник голови підкомісії 011 Освітні, педагогічні науки Науково-методичної комісії із загальної, професійної освіти та спорту МОН України.

 

 

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих рад) за останні 5 років:

1. Член спеціалізованої ученої ради

Д 26.053.01 – в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 011 Освітні, педагогічні науки; 015 Професійна освіта);

2. Член спеціалізованої ученої ради

Д 26.456.02 – в Інституті вищої освіти НАПН України (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.06 – теорія і методика управління освітою).

          3. Офіційний опонент на захисті дисертаційних досліджень (останні 5 років):

- Шевчук М.М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського вчительського інституту (1914-1941 рр.), 13.00.01, Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019;

- Кузько М.С. Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання, 13.00.04, Київ, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019;

- Бігун О.М. Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії, 13.00.04, Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020.

 

 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою:
1) проблемно-пошукова група «Інноваційні авторські освітні системи і технології: теорія, практика»;
2) проблемно-пошукова група «Індивідуальний професійний супровід в освіті (проєктування і впровадження тьюторської технології)».

 

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

дійсний член (сертифікований) Європейської Академії Освіти/Europen Academy Of  Education (Нідерланди), Red. № SK 0910/20211

 

Стажування за останні 5 років:

1. 2023 р. - Ягеллонський університет (кафедра Польсько-Українських Студій) (м. Краків, Польща), Фундація «Зустріч» (Польща), Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луганськ, Україна). Міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», тема: «Освіта, наука, інноватика, бізнес: міждисциплінарний контекст», листопад-грудень 2023 р., 180 год., 6 кредитів ECTS.

2. 2018 р. - Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. Тема «Моніторинг якості вищої освіти: засоби та технології», 27.11-27.12.2018 р. Сертифікат про науково-педагогічне стажування, Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № 05-13/06-18, 27 грудня 2018 р., 140 год.

3. 2021 р. - European Academy of Education (Європейська Академія Освіти, Лейсден, Нідерланди). Тема «European Education Area: Traditions, Reality, Perspectives», («Європейська освіта: традиції, реалії та перспективи”), 15.02-27.04.2021 р., 6 кредитів ECTS (180 год.). Certificate Red. № 6221/20211, 27.04.2021, 180 hours, 6,0 ECTS credits.

4. 2021 р. - Науково-методичний семінар «Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід», 18-22.10.2021 р. Сертифікат № 105, 40 год.

5. 2021 р. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Онлайн семінар-практикум «Ефективна комунікація з літніми людьми», Київ, 23-26 листопада 2021 р. Сертифікат № 2326112021-72, 30 год., 1 кредит ECTS.

6. 2021 р. - Програма Еразмус+ (Jean Monnet Chair), «Value-based sustainable development of education: EU lessons for Ukraine» («Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України»), Київ (18-20.05. 2021 р.). CertificateBDVCEC-CE000045, 30 hours, 1,0 ECTS credits.

 

 

Освітні курси, які викладає у 2023/2024 навчальному році:

- Психолого-педагогічні технології

- Сучасні тенденції розвитку педагогіки і психології вищої школи

- Основи науково-педагогічних досліджень

- Андрагогіка в системі освітніх, педагогічних наук

- Герогогіка (педагогічна геронтологія)

- Науковий семінар

- Тьюторинг у системі неперервної професійної освіти

- Наукова школа і персоніфікований досвід у світовому освітньому вимірі

- Індивідуальний супровід професійного зростання фахівця

- Педагогічна інноватика

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд