dubrovina Дубровіна Ірина Володимирівна

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент


Дубровіна Ірина Володимирівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук. Вчене звання - доцент (2019).

Сфера наукових інтересів: удосконалення освітнього процесу в системі вищої освіти, вітчизняна та зарубіжна педагогіка, андрагогіка, упровадження інноваційних технологій івент-освіти в роботі з людьми різного віку, формування фахових компетентностей педагогів-організаторів.

Напрями наукової діяльності: здійснює профорієнтаційну роботу на кафедрі педагогіки; постійно працює над удосконаленням науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, організовує наукову діяльність студентів у «Школі молодого науковця», керує написанням бакалаврських та магістерських робіт освітньо-кваліфікаційного напряму 011 Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійної програми «Педагогіка дозвілля».

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?user=8MS8yNAAAAAJ&hl=uk

Біографічно-професійні відомості. У 2011 р. закінчила мистецько-педагогічний факультет Уманського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіта. Музика», та здобула кваліфікацію «вчитель музичного мистецтва, художньої культури, етики та естетики».

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2016 року на посаді викладача кафедри педагогічної творчості в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Працювала викладачем мистецтва в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж», старшим викладачем загально-педагогічних дисциплін кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

З 2018 р. – працює на посаді доцента Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (за сумісництвом). В Уманському державному педагогічному університеті імені П. Тичини захистила кандидатську дисертацію „ Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти ” за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Нагороджена дипломами та подяками адміністрації КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», Інституту модернізації змісту освіти за визначні досягнення у науково-методичній роботі та інноваційні педагогічні публікації з освітніми кадрами Київської області; переможець освітніх конкурсів видавництва «Світоч» за найкращі методичні роботи для учителів середньої школи. Приймала участь у міжнародному швейцарсько-українського проекті «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (2018).

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності.
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1.Dubrovina, I., Horash, K., Radzivil, T., & Oliynyk, T. (2019). The Role of Motivation in the Self-education of Future Teachers. e-mentor, 3(80), p.10-17. DOI: 10.15219/em80.1418 (Web of Science)

2.Dubrovina  I., Horash K., Karmazin A. (2019).  Enlightening activity of the volyn lyceum аs an example of pedagogical dedication // Czech-polish historical and pedagogical journal, № 2, p. 108-116. (Web of Science)

3.MiltoL., Sultanova, L., & DubrovinaI.(2020). Fostering critical thinking skills among future teachers. e-mentor, 4(86), 13-21 doi.org/10.15219/em86.1478 (Web Of Science)

4.Nazarenko, T. Topuzov, O., Chasnikova О., Dubrovina I. (2021). The Role of Geography Teacher in Forming of Students' Cartographic Competence. Prace i Studia Geograficzne, vol. 66.2, pp. 43-53. (Scopuc)

5. Horash, K., Trubacheva, S., Dubrovina, I., Martyniuk, T., and Martyniuk, A. (2022). The Evaluation of the School Innovative Educational Environment, Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. III pp. 16-27. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-59-1

https://www.rj4allpublications.com/?s=Horash%2C+K.%2C+Trubacheva%2C+S.%2C+Dubrovina%2C+I.%2C+Martyniuk%2C+T.%2C+and+Martyniuk%2C+A.+

6. Demyanenko, N., Boyko, A., Dubrovina, I., Tepla, O., & Ivanova, L. (2022) Training of the future teachers to design animation and recreational space for different age students, Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. II pp. 18-34. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-58-4

https://www.rj4allpublications.com/product/training-of-the-future-teachers-to-design-animation-and-recreational-space-for-different-age-students/

 

 

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. 1.Дубровіна І.В,. Куравська Я.Р. (2019). Підготовка вихователів закладів освіти до інноваційної діяльності : теоретичний аспект. Інноваційна педагогіка. Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Вип. 16.Т.1. С. 60-64.
 2. 2.Дубровіна І.В., КармазінА.О. (2019). Особливості організації мистецьких заходів у вітчизняному музейному та бібліотечному просторі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика».Вип. 24.С.12 – 21.
 3. 3..Дубровіна, І.В., Ардєлян Х.А. (2019). Preparation of the educators to the  organization of theater activity of children of an older preschool age in a group work. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси. № 15–16. С.20–26.
 4. 4.Дубровіна, І.В.(2020). Ідеї поширення  вокального виховання І. С. Козловського та їх утілення в мистецькій практиці. Нова педагогічна думка. Рівне, №3.С. 100–115.
 5. 5.Дубровіна, І.В. Особливості художнього оформлення нотних видань 20-років XX століття (на прикладі ілюстрацій Г.Берковича) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. М.Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : видавничий дім «Гельветика». Вип. 28. Том.5.С.64–69.
 6. 6.Дубровіна,І.В., Максименко-ГладишкоН.Д., ЗінченкоО.В.. Формування комунікативної взаємодії у педагогічному колективі: теорія та практика.Нова педагогічна думка:науково-методичний журнал. Рівне: РОІППО,55
 7. 7.Дубровіна,І.В., Васюкова А.В Актуальні питання організації методичної роботи з молодими педагогами на засадах дорадництва. Перспективи та інновації науки, № 5 (5), 2021. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5)-297-309
 8. 8.Дубровіна, І.В., Оболонник, Д. Ю. (2021). Використання інформаційно-комунікативних технологій у діяльносі педагога-дорадника. Молодь і ринок. 7-8 (193-194), липень-серпень. С. 127–131.
 9. 9.Дубровіна, І.В., Яременко Н.В. (2021).Дозвіллєва кваліфікація учнів старшого підліткового віку як соціально-педагогічна проблема: результати дослідження. Український педагогічний журнал, №2. http://uej.undip.org.ua/Zhurnal/2021/2/Storinky_2021_2/3.php  ,
 10. 10.Дубровіна, І.В.(2021).Творчі зв’язки Кароля Шимановського з Україною на початку XX століття. Молодь і ринок, №1(187), січень. С. 55 –59
 11. 11.Кармазін А.О., Дубровіна І.В. Газетна періодика як опис життєвих та творчих подій Михайла Вериківського.  Актуальні питання гуманітарних наук, 2022. №52. C.43–49.
 12. 12.Кармазін А., Дубровіна І. Роздуми про українську історичну пісню. Молодий вчений, № 9 (109), 2022. С.54 –61.
 13. 13.Дубровіна І.В. Соломія Крушельницька як феномен світового та вітчизняного вокального мистецтва (до 150-річчя від дня народження). Актуальні питання гуманітарних наук, 2022. №53. C. 106 –   113.
 14. 14.Дубровіна І.В. Формування професійних функцій майбутніх івент-педагогів засобами самоосвіти. Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 15-16. С.54–57.
 15. 15.Дубровіна І.В. Підготовка майбутнього івент-педагога до організації самостійної роботи. Освітні системи: ретроспектива, інноватика (до 100- річчя Всеукраїнського науково-педагогічного журналу «Рідна школа»). Електронний збірник матеріалів наукового онлайн-семінару /за ред. д. пед. н., проф. Дем’яненко Н. М. Київ : ВЦ НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. С. 57-62.
 16. 16.Дубровіна І. В. Музичне виконавство: експертиза бібліографічних видань. Вісник науки та освіти. 2023. №1(7). С.757-766. http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/3638/3658 https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-1(7)-757-766
 17. 17.Дубровіна І. В. Дитинство та молоді роки О. Олеся. Вісник науки та освіти / Видавнича група «Наукові перспективи». Громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України»., 2023. Вип. № 8 (14). С. 1021–1039. http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/6242/6275
 18. 18.Дубровіна І., Л.Людвік Л., Ружицький В. .Готовність до професійного саморозвитку студентів у просторі дистанційної освіти. Віснк Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницього. Серія: Педагогічні науки, 2023. Вип.2, С.52-58. https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/issue/view/354
 19. 19.Дубровіна І.В. Народні пісні та думи як зразок збережен­ня національної пам’яті Батуринська старовина: зб. наук. праць / Нац. історико-культурний заповідник «Гетманська столиця». Ніжин: Лисенко М.М. 2023. Вип. 2 (13). С. 4045.https://shron1.chtyvo.org.ua/Kondratiev_Ihor/Boiarske_zemlevolodinnia_na_Osterschyni_za_universalamy_Ivana_Mazepy.pdf?PHPSESSID=ovebslr5555sn1j4ua46aikmr0
 20. 20.Dubrovina I., Kaziuk N. Organization of pedagogical communication in the environment of the elementary school. У наук. журналі: Пантюк М.П., гол. редактор. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер­жавного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019, 25 : 205–210. DOI: (Indexed by: Index Copernicus, Google Scholar).
 21. 21.Chasnikova, O. V., Dubrovina, I. V., & Zinchenko, O. M.ICT Concepts Development in Educational Theory and Practice since the Time of Independence of Ukraine. International Journal of Science Annals, 3(1), 16–24. doi:10.26697/ijsa.2020.1.3.(Indexed by: Index Copernicus, Google Scholar).
 22. 22.ДубровінаІ.В., Казакова Н.В., Юр’євО.О.Формування комунікаційної культури освітян як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії «викладач-студент». Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина», № 4(9), 2022. С.104
 23. 23.Кушнірук С., Дубровіна І., Шевченко А. Організація проєктної діяльності у підготовці майбутнього івент-педагога: практичний аспект. Молодь і ринок, № 3 /201 (2022). С. 53–60. Doi:https://doi./10.24919/2308-4634.2022.259947 (Index Copernicus)
 24. 24.Кушнірук С., Дубровіна І., Тепла О. Концептуальні підходи до формування змісту освітньо-професійної програми бакалаврського рівня «Педагогіка дозвілля». Молодь і ринок, №1 (199), 2021. С.62 – 67.DOI:  https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.254056 (Index Copernicus)
 25. 25.Дубровіна І., Мазурок В., Людвік В.Проєктна діяльність як елемент наукового підходу у роботі з молоддю у закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових  праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного  університету ім. Івана Франка» № 56, 2022.Т.1. С. 218 –225.
 26. 26.Дубровіна І.В.,Моцак С.І.,СмірновС. В.,СнегірьовІ.О.Удосконалення комунікативної взаємодії між студентами та викладачами як реалізація євроінтеграційних процесів у вищій освіті. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені м. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Спецвипуск. том 1. Київ : Видавничий дім «Гельветика»,

 

 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
1. Дубровіна, І.В. (2017). Курс лекцій з дисципліни «Інтеграція мистецтв». Біла Церква: Вид-во «КОІПОПК» . Ч.2. 200 с.
2. Дубровіна, І.В.(2017). Курс лекцій з дисципліни «Інтеграція мистецтв».. Біла Церква : Вид-во «КОІПОПК».Ч1.100 c.
3. Дубровіна, І.В. Хребтова, А. В. (2017) Казкова мозаїка : підготовка педагогів дозвіллєвої сфери засобами театралізованих вистав : навч.-метод. посібн. Біла Церква.: Вид-во «КОІПОПК», 130 с.
4. Дубровіна, І.В. (2017). Організація свят та розваг у закладі освіти навч.-метод. посібн. Біла Церква : Вид-во «КОІПОПК». 240 c.
5. Дубровіна, І.В. (2018). Самоосвітня діяльність як складова педагогічної творчості учителя: навч. посібн. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. 92 с.
6. Скорич, В.М., Дубровіна, І.В., Степанець Л.Я. (2018). Національно-патріотичне виховання дітей засобами музейної педагогіки : навч.-метод. посібн. Біла Церква.: Вид-во «КОІПОПК». 81 с.
7. .«Педагогіка дозвілля. Основи івент-освіти» : навчально-методичний посібник / колектив авторів: Н.М. Дем’яненко, І.В. Дубровіна, Л.А. Іванова, Л.О. Мільто, В.І. Саюк, В.О. Смікал, Н.В. Яременко; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ Драгоманова, 2022. 200 с.

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:
1. Дубровіна, І.В.Методичні рекомендації до проведення лекційних та практичних занять з курсу «Основи вокальної та ритмо-пластичної творчості» Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. 49 с.
2. Дубровіна І.В. Методичні рекомендації до проведення самостійних занять з курсу «Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності» Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. 47 с.
3.Методичні рекомендації щодо написання, оформлювання і захисту бакалаврських робіт зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки / авт.-упор.: Н.М. Дем’яненко, І.В. Дубровіна, О.М. Тепла; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. 58 с.;
4.Методичні рекомендації до науково-педагогічної практики бакалаврів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки / авт.-упор.: І.В. Дубровіна, Л.А. Іванова, О.М. Тепла; за ред. Н.М. Дем’яненко. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. 71 с.

5. Дубровіна І.В. Біла Церква епохи Браницьких . Розповідаємо про рідний край : навч.-метод. посіб. з українознавства / авт.-упоряд. Тетяна Гусарчук. Київ: Фенікс, 2023. С. 271–278.

6. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Тепла О.М., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Демяненко, С.А. Кушнірук. Київ:Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023.Ч.1. 297 с. (Цикл професійної підготовки: Арт-педагогіка, Інтеграція мистецтва в культурно-освітній системі дозвілля, Педагогічна анімація, Практична підготовка).

7. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогіка дозвілля спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки: навчально-методичний посібник. Цикли професійної та практичної підготовки /Дем’яненко Н.М., Кушнірук С.А., Вознюк О.В., Войналович О.О.,Вишківська В.Б., Дубровіна І.В., Іванова Л.А., Лещенко Н.А., Ремньова А.Г., Саюк В.І., Шевченко А.Ф.; за ред. Н.М. Демяненко, С.А. Кушнірук. Київ:Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023.Ч.2. 290 с. (Вибіркові дисципліни: Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності, Основи вокальної та ритмопластичної творчості)

 

Тема проблемної групи: Assocation agreement : driving interrationional changels
Paneuropska univerzita v v Bratislave (Slovakia)
Sertificat №SK 9221
of 10.03.2019
6 кред. ЄКТС 180 год.

 


Стажування за останні 5 років:
European Academy of Education” (Leusden, Netherlands)
Sertificat №6215/20211
Of 27.04.2021
Topic «European eduсation area: traditions, reality, perspectives»
6 кред. ЄКТС 180 год.

 

Навчальні дисципліни, які викладає у 2023/2024 навчальному році:
1. Педагогічна творчість
2. Інтеграція мистецтв в культурно-освітній системі дозвілля
3. Основи вокальної та ритмопластичної творчості
4. Основи сценарно-режисерської та акторської діяльності
5. Виробнича (пропедевтична), навчальна професійно-орієнтована, виробнича (фахова) практики студентів на освітньо-професійній програмі «Педагогіка дозвілля»
6. Експертиза освітніх ініціатив
7. Виробнича науково-педагогічна практика студентів на освітньо-професійній програмі «Педагогічне дорадництво».

   
ПнВтСрЧтПтСбНд