voznyuk2Вознюк Оксана Василівна

старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший викладач


Вознюк Оксана Василівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вчене звання - старший викладач (2019).

Тема дисертації: «Педагогічна діяльність протестантських громад в контексті освітньо-виховних процесів в Україні (середина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.).» 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2017).

Стаж роботи: 12 років.

Основне місце роботи - кафедра педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?user=RQTr-JwAAAAJ&hl=uk
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1461955

Біографічно-професійні відомості. У 2010 році закінчила факультет української філології за спеціальністю «викладач української мови та літератури, вчитель зарубіжної літератури, літературний редактор».

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2009 року на посаді асистента кафедри теорії та історії педагогіки. У 2013-2016 роках навчалась в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію.

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

 1. Вознюк, О. В. (2017). Освітньо-виховне питання регіонів України на сторінках протестантської періодики (кін. ХІХ – І пол. ХХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки. Вип. 1(87). с. 54 - 60.
 2. Вознюк, О.В. (2017). Етноконфесійні громади у поширенні знань в добу Української революції (1917-1921р.). Матеріали науково-методологічного семінару з історії освіти / НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека імені В.О. Сухомлинського. С. 56-57.
 3. Вознюк, О.В. (2017). Виховання цінностей особистості за участі протестантських громад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю від дня заснування кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Ніжин. С. 11-12.
 4. Вознюк, О.В. (2018). Діяльність протестантських громад у контексті вітчизняного педагогічного руху (ХІХ-30-ті рр. ХХ ст.). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (Серія: Педагогічні науки). Чернігів. С.246-249.
 5. Вознюк, О. В. (2019). Із спогадів та публікацій про вчених – представників педагогічної науки. З історії наукових студій викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова (до 185-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). За наук. ред. проф. Л. П. Вовк, О. С. Падалки ; упор.: Л. П. Вовк, О. С. Падалка, О. В. Вознюк, Я.О. Вовк. (Серія: Наукова діяльність професорсько-викладацького складу НПУ імені М. П. Драгоманова: історія і сучасність). Видання друге, доповнене. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. С.150-213.
 6. Вознюк, О.В. (2021). Жіночі гімназії. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. С.335
 7. Вознюк, О.В. (2021). Колегіум. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. С.518
 8. Вознюк, О.В. (2021). Педагогічні з’їзди. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер. С.783.
 9. Вознюк, О.В. (2022). Педагогічна діяльність протестантських громад в Україні в другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. (подано до друку січень 2022).
 10. Vozniuk O. Tendencies of Pedagogical activity of the Protestant communities in the middle of the ХІХ th –1930th of the ХХ th century (on the materials of Ukrainian regions) Intellectual Archive. – Toronto : Shiny Word.Corp. (Canada). 2017. –November/December. – Vol. 6. – No. 6. – PP. 84-92.

Тема проблемної групи «Освітньо-виховні тенденції в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки»

Стажування за останні 5 років – захист дисертаційного дослідження – 2017 р.

Навчальні дисципліни, які викладає у 2023/2024 році:

 1. - Історія педагогіки;
 2. - Теорія та історія педагогіки;
 3. - Педагогічна творчість;
 4. - Педагогіка вищої школи;
 5. - Педагогіка з історією.

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд