remnyovaРемньова Анжеліка Григорівна

старший викладач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший викладач


 

Ремньова Анжеліка Григорівна. Науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Вчене звання - доцент.

Тема дисертації: «Виховання толерантності в учнів 5-7-х класів у процесі вивчення історії» (спеціальність – 13.00.07 теорія та методика виховання) (2011).

Стаж роботи (науково-педагогічний): 13 років.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Контактні дані:
електронна адреса - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
посилання на профіль в Google академії - https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=f4ul07UAAAAJ&alert_preview_top_rm=2.

Біографічно-професійні відомості. У 1985 році закінчила Сімферопольський державний університет імені М.В.Фрунзе за спеціальністю «Історія», здобула кваліфікацію історик, викладач історії та суспільствознавства. З 1985 по 2007 рр. працювала вчителем історії. З 2007 по 2010 рр. навчалась у аспірантурі НПУ імені М.П.Драгоманова. Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2010 року на посаді старшого викладача кафедри гуманітарних та соціально-економічних наук, з 2014 року продовжила на посаді старшого викладача кафедри теорії та історії педагогіки (з 2021р. – кафедра педагогіки). У 2011 році в НПУ імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію «Виховання толерантності в учнів 5-7-х класів у процесі вивчення історії» за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання. У серпні 2022 року було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки. 

Нагороди: Медаль НПУ Драгоманова.

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності

Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Stoyanova, T., Stoyanov, P., Remnova, A., Kushniruk, S., Rakityanska, L., Drobyazko, S. (2021) System-Cluster Technology of e-Learning Improvement under Conditions of COVID-19. Sustainability. 132. 4024. P.1-16. URI : https://doi.org/10.3390/su132414024 ( Scopus).

2. Shykyrynska O.,Vyshkivska V., Remnova A., Malinka O., Lobachuk I., Kryvosheya T. (2023). Formation of Scientific Research Competence of Master's Degree Students by Means of BYOD Technology. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 26, 2023. 329-337. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7143 .( Indexed by Web of Science)

 

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Ремньова А.Г. (2016) Підготовка майбутніх вчителів до виховання толерантності в учнів засобами педагогічних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова. Вип. 27 (37). С.75-80.
 2. Ремньова, А.Г. (2017). Педагогічні умови виховання толерантності майбутніх соціальних педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 23. С.87-94.
 3. Ремньова А.Г. (2019) Підготовка майбутніх вчителів до толерантної взаємодії в освітньому середовищі Нової української школи. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Одеса. Вип.17. Т.2. С.168-171 (Indexed by: Index Copernicus International, Google Scolar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-17-2-35.
 4. Ремньова А.Г. (2020) Педагогічні умови формування гендерної компетентності майбутніх учителів. Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. №1. С.180-188. (Indexed by: Index Copernicus International (Польща), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Норвегія). DOI: https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-1-29
 5. G. Bevzo, V. Vyshkivska, A. Remnova, I. Titarenko (2021) Blended learning: futures of application in the modern educational system. Intellectual Archive. Multidisciplinary Journal. №4(11). October/December. P.124-132.
 6. Ремньова А.Г. (2022) Формування національної свідомості майбутнього педагога засобами музейної педагогіки. Історико-педагогічні студії. Науковий часопис. Вип.15-16. Київ. С.128-132

 

Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОПП «Андрагогіка. Освіта дорослих» : навчально-методичний посібник/ укл. Демяненко Н. М., Ремньова А. Г.; за ред. Н.М. Демяненко. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. 150 с.
 2. Ремньова А. Г. (2023) Педагогічне дорадництво в освітніх зарубіжних системах:навчальна програма. Освітньо-професійний комплекс підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво» : навчальний посібник / за ред. Н. М. Демяненко, В. І. Саюк. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 129-138
 3. Ремньова А. Г.  (2023) Методика організації родинного та сімейного дозвілля: навчальна програма. Освітньо-професійний комплекс ОПП Педагогічна дозвілля, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки : навчально-методичний посібник. Цикл професійної та практичної підготовки / за ред. Н. М. Демяненко, С. А.Кушнірук. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 176-186

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»:

 1. Ремньова, А.Г. (2017) Толерантність як складова виховного ідеалу в сучасній Україні. Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Університет Данубіус, факультет соціальних досліджень, м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10-11 березня 2017. Сладковічево, Висока школа Данубіус. С.188-191(Сертифікат учасника).
 2. Ремньова А.Г. (2019) До проблеми формування толерантності у батьків в умовах інклюзивної освіти. Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості : Матеріали ІІ-ї міжнародної наукової конференції Університет Вітаутаса Великого, факультет соціальних наук, м. Каунас, Литва, 22 лютого 2019 року. Каунас. С. 467 – 470 (Сертифікат учасника).
 3. Ремньова А.Г. (2020) До проблеми оцінювання успішності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. International scientific and practical conference “Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries”: conference proceedings, September 25-26, 2020. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 254-258 (Сертифікат учасника).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих рад):

Офіційний опонент кандидатської дисертації:

Шарапа Г. Ф. Підготовка майбутнього вчителя до виховання почуття людської гідності в учнів основної школи. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ, 2017.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проєктів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проєктів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу

Підготувала до участі у всеукраїнській студентській олімпіаді (травень 2019 року) команду НПУ ім. М.П. Драгоманова у складі трьох студентів, яка посіла 1-е командне місце у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка»

Проблемна група «Основи ціннісно-орієнтованої взаємодії у освітньому просторі нової української школи»

Стажування за останні 5 років:

 1. Довідка про підвищення кваліфікації від 06.03.2017 р. № 04-10/398 кафедра соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (листопад-грудень 2016 року).
 2. Драгоманівські курси іноземних мов з 8 лютого до 16 травня 2021 року, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ. Мовний рівень В2, сертифікат № 112-Е-В2/05.2021.
 3. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн» (Польща – Україна) для педагогічних та науково-педагогічних працівників. 180 год / 6 кредитів ECTS з 24 квітня по 30 травня 2021 року. Сертифікат про підвищення кваліфікації № SZFL-000165 від 30.05.2021 року.
 4. Сертифікат учасника №2326112021-57 онлайн семінару-практикуму «Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19)» Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Національний фонд досліджень України з 23 по 26 листопада 2021 року (30 год./ 1 кредит ЄКТС).
 5. Центр цифрових освітніх технологій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Тема стажування «Розробка цифрових ресурсів в середовищі дистанційного навчання у Moodle» 180 год / 6 кредитів ECTS з 06 грудня 2021 по 12 січня 2022 року. Сертифікат про підвищення кваліфікації № SNCDET21005 від 12.01.2022
 6. Сертифікат № НО-1222/339 ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні практики наукової освіти» 15-19 грудня 2022 року (45 год / 1,5 кредита ECTS)
 7. Сертифікат АБ №0657 за відвідування тематичного семінару для гарантів освітніх програм за темою «Підготовка освітніх програм до акредитації в умовах воєнного стану» 30 січня -2 лютого 2023 року (30 год / 1 кредит ECTS)

Навчальні дисципліни, які викладає у 2023/2024 навчальному році:

 1. Педагогіка;
 2. Психолого-педагогічні технології;
 3. Планування і організація освіти людей третього віку;
 4. Методика організації сімейного дозвілля

 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд