Порядченко 

Порядченко Леся Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова


Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Стаж роботи (науково-педагогічний): 17 років.

Основне місце роботи: кафедра педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

 

Контактні дані:

електронна адреса: l.a.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 посилання на профіль в Google академії https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=1&hl=uk&user=duZCVF0AAAAJ&sortby=pubdate&authuser=1

Короткі біографічні данні: 

У 2001 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання».   У 2004 році закінчила цільову аспірантуру Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. У 2007 році здобула рівень магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (НПУ ім. М.П.Драгоманова). В  2007 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «теорія та методика навчання (українська мова)» з теми: «Наступність у навчанні опису дітей дошкільного і молодшого шкільного віку». У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання. У 2022 році здобула рівень магістра за спеціальністю «Режисура» у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. У 2023 році присвоєно звання Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Член Асоціації діячів естрадного мистецтва України, полковник Чорноморського козацького війська, заступник отамана мистецької січі Чорноморського козацького війська, Лауреат Міжнародних та Всеураїнських мистецьких фестивалів і конкурсів, Член Асоціації психолінгвістів України, волонтер, співзасновник проєкту «Мистецький фронт з Анатолієм Демчуком».

Професійний і науковий інтерес:

Організація рекреаційної діяльності різновікових груп населення

Розвиток мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

Особливості організації та проведення мистецьких заходів

Використання технологій НЛП у роботі режисера з акторами

Має нагороди: Заслужений діяч естрадного мистецтва України

Показники наукової та професійної активності, що визначають кваліфікацію викладача відповідно до спеціальності:

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1.Dmytro Bodnenko Oleksandra Lokaziuk Lesya Poryadchenko Volodymyr Proshkin and Svitlana Lytvynova Using Online Services to Create Comics with Elements of AR in the Educational Process of Elementary School . - Proceedings of the 2nd Myroslav I. Zhaldak Symposium on Advances in Educational Technology November 11-12, 2021, in Kyiv, Ukraine. - P. 554 – 563 DOI:10.5220/0012066000003431 ISBN: 978-989-758-662-0

( Scopus).

2. Паламар, Світлана Павлівна та Порядченко, Леся Анатоліївна (2019) Психолінгвістичні аспекти формування культури діалогічного спілкування Психолінгвістика. Серія: Філологія, 26 (2). С. 11-26. ISSN 2309-1797; 2415-3397 ( Indexed by Web of Science)

3. Порядченко, Леся Анатоліївна (2018) Психологічні особливості створення опису у дітей 5–6 років Психолінгвістика Психолінгвістика. Психолінгвістика (23(1)). С. 274-291. ISSN 2309-1797 (друкований) 2415-3397 (онлайн) ( Indexed by Web of Science)

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Порядченко, Леся Анатоліївна та Дем'яненко, Світлана Дмитрівна (2022) Психолого-педагогічні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні опису дітей старшого дошкільного віку Науковий журнал «Габітус» (44). С. 73-77. ISSN 2663-5208, 2663-5216
 2. Порядченко, Леся Анатоліївна та Садовенко, Світлана Миколаївна (2022) Культурологічна рефлексія творчої взаємодії режисера та актора: нейролінгвістичні технології як культуротворча парадигма у сфері сценічного мистецтва Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (4) . С. 15-20. ISSN 2226–3209, 2409–0506
 3. Порядченко, Леся Анатоліївна та Дем'яненко, Світлана Дмитрівна (2022) Зміст-особистісний розвиток дітей шостого року життя (на матеріалі засвоєння опису) Науковий журнал "Габітус" (35). С. 117-121. ISSN 2663-5208, 2663-5216
 4. Порядченко, Леся Анатоліївна та Вдовика, Ірина Олександрівна (2021) Використання Інтернет-сервісу доповненої реальності Blippar як засобу формування читацької компетентності другокласників Відкрити освітнє е-середовище сучасного університету (10). С. 180-190. ISSN 2414-0325
 5. Садовенко, Світлана та Порядченко, Леся Анатоліївна (2021) Культурний вимір нейролінгвістичного програмування у триєдності взаємодії режисера, актора, глядача Знання, Освіта, Право, Управління (7(43)). С. 26-30. ISSN 2353-8406
 6. Порядченко, Леся Анатоліївна (2019) Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери в учнів початкової школи Науковий часопис НПУ ім. М. п. Драгоманова: Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання (31). С. 135-139. ISSN 2519-4623
 7. Яворська, Стефанія Теодорівна та Порядченко, Леся Анатоліївна (2019) Formation of Communicative Competence of Elementary School Students on the Bazis Psycholinguistics Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1(324)). С. 295-301. ISSN 2227-2844

3. Наявність колективних монографій:

 1. Дубовик, Світлана Григоріївна та Порядченко, Леся Анатоліївна (2020) Електронне навчання з підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку комунікативної компетентності початкової Колективна (три і більше авторів). Європейські та вітчизняні тренди підготовки майбутніх учителів початкової школи: тезисна теорія та варіативна практика з е-навчанням : монографія. ScientificWorld-NetAkhatAV, Німеччина, Карлсруе.
 2. Порядченко, Леся Анатоліївна (2020) Формування комунікативної компетентності у молодших школярів на основі психолінгвістики Колективна (три і більше авторів). Педагогіка в сучасних умовах: колективна монографія. Опубліковано Primemedia eLaunch, Бостон.
 3. Порядченко, Леся Анатоліївна (2018) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 років будувати висловлювання у формі опису Колективна (три і більше авторів). Фізична особа-підприємець Цьома С.П., Суми.

4. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»:

 1. Порядченко, Леся Анатоліївна (2022) Втілення ідей патріотизму, героїзму, незламності народу у взаємодії режисера, актора та глядача In: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародної участі «Традиційна культура в умовах глобалізації: виклики». війни», 17─18 червня 2022 р., м. Харків.
 2. Порядченко, Леся Анатоліївна (2022) Нейролінгвістичний вплив режисера на актора, а актора на глядача в процесі реалізації творчого проекту In: Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір, 03 листопада 2022 року, Україна, Київ

Порядченко, Леся Анатоліївна (2022) Взаємодія у творчій діяльності режисера та актора в народному художньому колективі театру пісні «Ладоньки» центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва Діяльність продюсера . в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: досягнення, інновації, перспективи. С. 157-165.

Стажування за останні 5 років

1. Науковий вебінар із міжнародною участю «Інтеграція сучасної психолого-педагогічної теорії та освітньої практики: європейський та вітчизняний досвід професійної підготовки майбутніх учителів».

2. Навчальний онлайн  курс «Цифрові інструменти Google для освіти»;

3. ІКТ модуль Наказ №181 від  05.03.2021 

 

Дистанційне підвищення кваліфікації:

Онлайн міні-курси на платформі УМІТИ «Створювати інфографіку та ментальні карти для навчання»,

«Навчати за допомогою сторітелінгу», «Створювати доповнену реальність для навчання» (сертифікат № 109813)

- Вебінар «Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний і різний» за напрямами «Креативне мислення», «Практичні прийоми» (свідоцтво № В253-631517)

на платформі Prometheus:

Онлайн-курс «Критичне мислення для освітян»

Онлайн-курс «Діалог та медіація: шлях до порозуміння»

Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян»

Навчальні дисципліни, які викладаю у 2023/2024 навчальному році:

 Конфліктологія і основи медіації в освіті дорослих

-          Коучинг, консалтинг і фасилітація в андрагогічній моделі навчання

-          Психологія зрілості особистості

-          Тренінг організації андрагогічного, герогогічного процесу

-          Тренінг проектування коучингової діяльності

-          Тренінг партнерської комунікації в освіті дорослих

-          Арт-педагогіка

-          Педагогічна анімація

-          Тренінг освітньо-професійної взаємодії і партнерської комунікації у ЗВ

-          Дозвілля в зарубіжних освітніх системах

-          Основи організації рекреаційної діяльності

-          Психолого-педагогічні технології

-          Івент-технології

-          Основи сценічного мовлення

-          Культурологія дозвілля

Методика організації дозвілля різних вікових груп населення 

   
ПнВтСрЧтПтСбНд