Новини ОП "Педагогіка дозвілля"

Шановні студенти освітньо-наукової програми

«Педагогіка дозвілля» освітньої галузі 011 Освітні, педагогічні науки

З 18 січня по 6 лютого 2021 року розпочалася зимова сесія за змішаною формою навчання.

Skrin 22.01.21

2

Шановні майбутні абітурієнти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова!

 

Сучасні потреби життя вимагають спеціально підготовлених висококваліфікованих фахівців, що здатні оновити зміст та впровадити інноваційні ефективні дозвіллєві технології та сучасні способи організації культурно-дозвіллєвої діяльності в Україні у роботі з дітьми, молоддю та людьми різного віку. З огляду на вищезазначене, актуальною стає підготовка педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації.

З 2018 року у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова функціонує освітня програма підготовки бакалаврів з кваліфікації «педагог-організатор культурно-дозвіллєвої діяльності та рекреації» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціалізації «Педагогіка дозвілля», що спрямована на здобуття студентами спеціальних знань з теорії і практики дозвілля, мистецької педагогіки, педагогіки і психології творчості; формування вмінь та навичок практичної роботи з проектування та проведення різних форм організації дозвілля; опанування ними теоретичних основ та методики організації дозвіллєвої діяльності з населенням різних вікових груп; що забезпечить розвиток загальних і професійних компетенцій педагога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІКА ДОЗВІЛЛЯ»

Код та найменування спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Галузь знань01 Освіта/Педагогіка

Форма навчання  денна, заочна

Освітній рівень бакалавр

Термін навчання 3 роки 10 місяців

На базі повної загальної середньої освіти

Академічна кваліфікація Бакалавр з освітніх педагогічних наук

Професійна кваліфікація 2359.2 педагог-організатор культурно-освітньої діяльності і рекреації

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 240 кредитів ЄКТС.

Навчальний план, затверджений Вченою радою університету 17.05.2018р., протокол № 13

   
ПнВтСрЧтПтСбНд